Start dropdown content

Herhaal medicatie

Herhaalmedicatie online bestellen

Bestel uw herhaalmedicatie snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

 


 

Herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

De herhaaltelefoon is iedere werkdag bereikbaar van 7.30u - 11.00u op 071-3610400.
Ook kunt u uw herhaalrecepten online bestellen. Klik hiervoor op onderstaande link en kies vervolgens voor uw apotheek. Links in het menu kunt u daarna kiezen voor herhaalrecepten.

Ga naar herhaalrecept aanvragen

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Afspraak maken

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de urgentie van uw vraag en u op het juiste spreekuur te plaatsen. De assistente is, net als uw huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Inloopspreekuur

U bent elke dag welkom op het inloopspreekuur. U kunt zich tussen 8:00 en 9:00 uur melden bij de assistente. Dit spreekuur is bedoeld voor één klein probleem.

Middagspreekuur

Voor uitgebreide, meerdere of psychische klachten reserveren wij graag meer tijd op een afspraak in de middag. Geeft u dit dan alstublieft ook aan bij het maken van de afspraak. Hiervoor kunt u tussen 8:00 en 10:00 de praktijk bellen op 071-3612405.

Huisbezoeken

Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn verdient het altijd de voorkeur om naar de praktijk te komen. Mocht dit om gezondheidsredenen niet mogelijk zijn kunt u tot 9:30 een huisbezoek voor dezelfde dag aanvragen. U belt hiervoor naar de praktijk op  071-3612405.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.


Naar MijnGezondheid.net

 


 

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Elke werkdag open tussen 08:00 – 17:00 uur.

Bel 071-3612405

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

De praktijken van dokter Kee en dokter van der Zalm zijn gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Dit geldt niet voor mensen, waarvan een gezinslid al is ingeschreven in de praktijk.

 

 

U kunt zich inschrijven (alleen als er al een gezinslid is ingeschreven in de praktijk) door bijgevoegd formulier in te vullen. Als u het formulier liever op papier invult kunt u het formulier ophalen bij de assistente. Om de inschrijving definitief te maken moet u zich legitimeren en een kopie van een geldig id-bewijs inleveren bij de assistente.

Ga naar inschrijfformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Over de praktijk

Welkom bij huisartsenpraktijk Irisplein. Op onze site vindt u alle praktische informatie over onze praktijk.

Praktijk Irisplein bestaat uit twee huisartsenpraktijken; Praktijk Kee en Praktijk van der Zalm. Naast de praktijkhouders Mw. B.C. Kee en Mw. A.M.L. van der Zalm, zijn huisartsen  Mw. S.A.E. Hendricksen en Mw. S. Vink in de praktijken werkzaam. Beide praktijken worden ondersteund door een hecht team van assistentes en praktijkondersteuners.

 

 

Lees Meer

Openingstijden

Handig om te weten

U kunt dagelijks voor 10 uur uw urine inleveren in het mandje op de balie. Bijvoorbeeld bij pijn of bloed bij het plassen.

 

Lees meer

Elke dag tussen 10:30 en 12 uur kunt u zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur van de assistente.

Lees meer

U kunt bij de huisartsenpost terecht voor spoedeisende huisartsenzorg buiten de openingstijden van onze praktijk. Een consult bij de huisartsenpost is alleen mogelijk na een telefonische beoordeling van de zorgvraag.

Rijnsburgerweg 4b
2215 RA Voorhout
T 0252 240 212 (avond, nacht, weekend)

Lees meer

In spoedgevallen kan de huisarts op de huisartsenpost alleen uw medicatielijst en voorgeschiedenis inzien als u hier toestemming voor heeft gegeven. Ook de dienstapotheek heeft geen inzage in uw medicatie gebruik. Dit is wel belangrijk.

Lees meer

Medewerkers

Mw. A.M.L. van der Zalm
Huisarts

Spreekuur op:

Maandag, donderdag en vrijdag.

Mw. B.C. Kee
Huisarts

Spreekuur op:

Dinsdag, woensdag en vrijdag.

Mw. S.A.E. Hendricksen
Huisarts

Spreekuur op:

Dinsdag en Woensdag (praktijk van der Zalm)

 

Mw. S Vink
Huisarts

Spreekuur op: 

Maandag en donderdag (praktijk Kee)

Marjo van Oosten
POH en assistente
Ferry Plugge
POH en assistente
Stephanie Turion
POH en assistente
Ellen Verdoes
Assistente
Annemarie Malonda
Assistente
Haite Weijzig
POH GGZ

Afspraak maken via de assistente.

Jordy de Kleijn
POH GGZ

Afspraak maken via de assistente.

Barbara van Eeden
Diëtist

Afspraak maken via de assistente.

Meer informatie: klik hier

Meer informatie

 • Huisartsenzorg
  U kunt bij de huisartsen terecht voor al uw vragen en klachten over uw algehele gezondheid.

  Kleine chirurgische ingrepen
  U kunt na beoordeling door één van de huisartsen een afspraak maken voor  kleine chirurgische ingrepen. Denkt u hierbij aan het verwijderen van een verdachte moedervlek, behandeling van ingegroeide teennagels, verwijderen van lipomen (vetbulten) of opgezette talgklieren en het verwijderen of behandelen van ouderdomswratten.

  Inbrengen en verwijderen van anti-conceptie spiraal.

  Acute chirurgische ingrepen/acute geneeskunde:
  Na een valpartij of ongelukje in de keuken kan het zijn dat u een wond heeft die moet worden gehecht of gelijmd. Ook kunt u bij ons terecht voor beoordeling van een acuut ongeval waarbij moet worden ingeschat of verder onderzoek nodig is. Belt u even met de assistente voordat u naar ons toekomst.

  Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)
  Het komt steeds vaker voor dat de patiënt met psychische of sociale problemen bij de huisarts komt. Om de toenemende vraag naar hulp op te kunnen vangen is onze huisartsenpraktijk versterkt met een praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ). Bij het vermoeden van psychische, sociale of verslavingsproblematiek (bijvoorbeeld depressie, slaapproblemen, rouwverwerking) kan de huisarts u naar de POH GGZ verwijzen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal dan samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welk behandelaanbod/therapie het beste bij u past. Dit kan bijvoorbeeld een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf zijn, of verwijzing naar psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker. De POH GGZ werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder haar verantwoordelijkheid. De behandeling door de POH GGZ valt onder de reguliere huisartsenzorg en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

  Praktijkondersteuner (POH)  spreekuur CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement)/hartfalen
  Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. De huisarts tracht een eerste of nieuw optreden van hart- en vaatziekten te voorkomen bij patiënten met een (verhoogd) risico. Hierin wordt de huisarts ondersteunt door de POH.  Zij begeleidt patiënten die eerder een hart- of vaatziekte hebben gehad, zoals hartinfarct, CVA of TIA. Maar ook patiënten die het risico lopen op hart- en vaatziekten met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of Diabetes Mellitus. Jaarlijks wordt er bloed- en urineonderzoek verricht. Uw cholesterol, nierfunctie en suikergehalte wordt onderzocht. Vervolgens vindt een jaarlijkse controle bij de POH plaats. Zij bespreekt met u de uitslag en doet onderzoek naar uw bloeddruk, pols, lengte en gewicht. Ook bespreekt zij uw huidige medicatie en leefstijl met u. De POH werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder haar verantwoording. Aanpassingen in uw medicatie of behandelplan vindt alleen plaats na overleg met de huisarts. U kunt voor de jaarlijkse controle telefonisch een afspraak maken via de assistente.  De controles door de POH worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering en gaan niet ten koste van het eigen risico. De laboratoriumonderzoeken en medicatie worden vergoed vanuit de basisverzekering en gaan wel ten koste van het eigen risico.

  Praktijkondersteuner (POH) spreekuur Astma/COPD
  Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen met een wisselend verloop. COPD is een chronische longziekte en een verzamelnaam voor chronische bronchitis waarbij de bronchiën chronisch ontstoken zijn of longemfyseem waarbij de longblaasjes beschadigd zijn. Astma en COPD  kunnen invloed hebben op uw dagelijks leven, werk en sport.  Ons doel is om patiënten met Astma en COPD een maximale kwaliteit van leven te geven. De POH probeert dit te realiseren via betere behandelmethoden en door begeleiding bij het veranderen van de leefstijl. Wanneer u de diagnose Astma of COPD hebt ziet de POH u in ieder geval jaarlijks voor controle. Tijdens deze controle komen een aantal zaken aan de orde, zoals het omgaan met klachten en beperkingen, instructie over medicatiegebruik, voorlichting over het ziektebeeld, voorlichting en aanpassing van uw woon- en werkomgeving. Zo nodig en indien gewenst kunt u begeleiding krijgen bij het stoppen met roken. De POH heeft een gespecialiseerde opleiding genoten en staan in het “stoppen met roken register”. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een andere zorgverlener als longarts, diëtist of fysiotherapeut. De POH werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder haar verantwoording. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de jaarlijkse controle via de assistente. De behandeling en begeleiding door de POH en huisarts valt onder de basale huisartsenzorg en wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Medicatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar komt wel ten laste van uw eigen risico.

  Praktijkondersteuner (POH) spreekuur Diabetes Mellitus
  Diabetes Mellitus oftewel suikerziekte is een chronische stofwisselingsziekte. Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen, dan wel uitstellen van complicaties op korte en lange termijn. U ontvangt van de POH driemaandelijks een (digitaal) aanvraagformulier om bloed te laten prikken voor onderzoek naar uw nuchtere glucose en HbA1c (gemiddelde glucoses van de afgelopen twee maanden) en één keer per jaar om bloed te laten prikken en de urine in te leveren voor onderzoek naar uw nuchtere glucose, HbA1c , cholesterol en nierfunctie. Ook wordt er jaarlijks fundusonderzoek verricht. Hierbij worden foto’s gemaakt van de bloedvaatjes van het netvlies van uw ogen. Vervolgens vindt bij de POH de driemaandelijkse controles plaats. De POH doet onderzoek naar uw bloeddruk, lengte en gewicht, bespreekt de uitslag van uw driemaandelijks bloedonderzoek, uw medicatie en leefstijl. Ook verricht de POH één keer per jaar een voetonderzoek, waarbij zij de voeten inspecteert op risico’s die mogelijk aanvullend onderzoek of voorzorgsmaatregelen behoeven. De POH werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder haar verantwoording. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een andere zorgverlener als internist, diëtist, pedicure of fysiotherapeut. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de driemaandelijkse controle via de assistente. De vergoeding valt onder het zorgprogramma Diabetes Mellitus van Stichting Ryncoepel en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. De behandeling door de POH en huisarts gaan niet ten koste van uw eigen risico. De kosten van medicatie gaan wel ten koste van uw eigen risico.

  Praktijkondersteuner (POH) begeleiding Kwetsbare Ouderenzorg
  Dit zorgprogramma is bedoeld voor ouderen van 75 jaar of ouder die veel zorg nodig hebben,  afhankelijk zijn van zorg of een grotere kans maken op complicaties. De zorg wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut, apotheker en diëtist. Het zorgprogramma is er op gericht u zo lang mogelijk thuis te laten wonen en u daarbij te ondersteunen. Er wordt aandacht besteed aan zaken die u zelf belangrijk vindt. Het gaat hierbij niet om ziekten, maar om zo goed mogelijk te blijven functioneren, dus om kwaliteit van leven. Aan de hand van een vragenlijst inventariseert de POH samen met u welke problemen er spelen op gebieden die voor het zelfstandig functioneren belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om voeding, zelfverzorging, risico op vallen, geheugen, medicijngebruik en mantelzorgers.  Als er problemen zijn dan stelt de POH samen met u doelen op. Afhankelijk van de problemen en de doelen worden ook ook andere zorgverleners of uw mantelzorgers ingeschakeld. De doelen worden beschreven in een zogeheten persoonlijk zorgplan, zodat alle betrokkenen op de hoogte  zijn.

  Doktersassistente
  Bij de assistente kunt u met veel vragen terecht. Dagelijks tussen 10:30 en 12:00 kunt u bij de assistente terecht voor:  Bloeddruk meten – Hechtingen verwijderen – Urineonderzoek (blaasontsteking) – Wondbehandeling – Behandeling wratten. Het maken van een ECG (hartfilmpje), 24 uurs bloeddrukmeting of baarmoederhalsuistrijkje wordt uitsluitend op afspraak verricht.

  Diëtiek (voedingsadvies)
  In onze praktijk is de Diëtistenpraktijk van Barbara van Eeden gevestigd. U kunt bij haar terecht voor voedings- en dieetadvies. U kunt hierbij denken aan voedingsadvies voor kinderen en volwassenen, vegetarische voeding, voedingsadvies bij gewichtsverlies, zwangerschap of sporten. Daarnaast geeft ze dieetadvies aan mensen met Diabetes mellitus, eetstoornissen, een te hoog cholesterol of hoge bloeddruk, maag- of darmklachten, onder- en overgewicht. U kunt een afspraak maken via de assistente. Voor meer informatie: klik hier.

  afspraak: klik hier.

   

   

   

   

 • Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

  We stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen we proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u, of komt u er met ons niet uit, kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris, aangesloten bij stichting Ryncoepel. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Zij kan proberen de klacht te bemiddelen. Ze kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. In de folder klachtenregeling van stichting Ryncoepel kunt u lezen hoe u in contact komt met de klachtenfunctionaris.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op de website van de skge.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent