« terug naar vorige pagina

Missie en Visie

Missie:

We leveren persoonlijke, goed toegankelijke, huisartsgeneeskundige zorg die voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen en recent wetenschappelijke inzichten, waarbij we gericht zijn op verbetering. Deze zorg leveren we aan alle inwoners en passanten van Noordwijk, met postcodegebied 2201-2203. We bieden acute, reguliere huisartsgeneeskundige zorg. Daarnaast bieden we de chronische (keten-) zorg, in samenwerking met paramedici die aangesloten zijn bij Stichting Ryncoepel. We bieden de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg aan de bij ons ingeschreven patiënten. Daarnaast leveren we logopedische zorg en diëtetiek aan mensen binnen en buiten onze praktijk ingeschreven.

Wij vinden het belangrijk om persoonlijke zorg te bieden. In principe kunnen patiënten op dag van aanvraag terecht op het inloop- of afspraakspreekuur. De praktijk is de gehele dag telefonisch te bereiken.  We voelen ons betrokken bij de zorg, maar vinden het belangrijk dat de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de patiënten gewaarborgd blijven.

Visie:

We hechten aan doelmatigheid van zorg. We realiseren persoonlijke, hoog kwalitatieve zorg door een open werksfeer, waarbij medewerkers enthousiast en gemotiveerd samenwerken.

De praktijk is gericht op continue verbetering van de geleverde zorg, waarbij we denken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze zorgverleners alsmede de kwaliteit van de geleverde zorg. We willen ons ontwikkelen op het gebied van e-health en ondersteunde zelf-zorg. We zijn een NHG-geaccrediteerde praktijk en hechten er belang aan dit in de toekomst voort te zetten. In onze kwaliteitszorg toetsen we ons continu intern, via de cyclus van Deming en maken we gebruik van externe NHG geaccrediteerde toetsing.

Binnen de samenwerking ten aanzien van de chronische zorg vindt externe kwaliteitstoetsing plaats in het kader van HKZ certificering. Waardoor de door ons verleende zorg van hoogwaardige kwaliteit blijft. Door bovenstaande interne en externe toetsing borgen we de verbetering.